top of page
Szukaj

Czy złoto można legalnie przewieźć za granicę?
Złoto od lat jest postrzegane jako pewna inwestycja na trudne czasy. Niepewna sytuacja geopolityczna, rosnąca inflacja i ryzyko recesji sprawiają, że część z nas coraz częściej rozważa przeprowadzkę za granicę lub alokację części swoich oszczędności w bezpieczne miejsce. Wyjazd wiąże się z dylematem zabrania swoich oszczędności i często jest to złoto inwestycyjne w postaci sztabek lub monet bulionowych. Z tego artykułu dowiesz się czy złote monety lub sztabki można wywieźć z kraju i jakie warunki trzeba spełnić, aby zrobić to legalnie.


Czy przewiezienie złota przez granicę jest dozwolone i legalne?


Niespokojne czasy zmuszają do podejmowania trudnych decyzji. W obliczu konfliktu zbrojnego tuż przy granicy polskiej coraz więcej osób zastanawia nad wyjazdem z kraju i/lub możliwością wywozu za granicę swoich oszczędności.

Złoto inwestycyjne w postaci monet bulionowych i sztabek można swobodnie wywozić z Polski – jest to legalne, wygodniejsze i zdecydowanie bezpieczniejsze niż transport gotówki o podobnej samej wartości.

Dużo prościej i bezpieczniej przekroczyć granicę ze złotymi sztabkami lub monetami o wartości nawet kilkuset tysięcy złotych niż gotówkę – kruszec można spokojnie zmieścić i przewieźć w bagażu podręcznym.

Ogromną zaletą tego rozwiązania jest też płynność. Złote sztabki czy monety bulionowe można sprawnie wymienić na walutę kraju, do którego się udajemy w zasadzie w każdym większym mieście. Cenę złota możemy sprawdzić w internecie, na giełdzie metali LME w Londynie i mieć pewność, że sprzedajemy kruszec po wartości rynkowej.


Przewóz złota przez granicę – przepisy


Przywóz złota do kraju i wywóz złota za granicę reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe. Zgodnie z jej zapisami, w momencie przekraczania polskiej granicy mamy obowiązek zgłaszać organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju lub wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej – bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 10 tys. euro. Zgłoszenie powinno być dokonane organom służb celnych w formie pisemnej – wzór zgłoszenia znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów.


Od tej zasady jest jednak jeden ważny wyjątek - według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych, od obowiązku zgłaszania wymienionym wyżej organom przywozu do kraju i wywozu za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej można odstąpićzezwala się na to rezydentom i nierezydentom przekraczającym granicę państwową z innymi państwami strefy Schengen, bez względu na ilość przewożonego kruszcu.


Do grona krajów z strefy Schengen poza Polską, do których możemy przewieźć złoto przez granicę bez zgłoszenia, należą następujące kraje członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja,

a także 4 kraje spoza Unii Europejskiej: Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Liechtenstein.


Należy pamiętać, że spośród krajów Unii Europejskiej do strefy Schengen nie należą: Irlandia, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria i Cypr. Poza strefą Schengen znajdują się też Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.


Co to jest złoto dewizowe?


Za złoto dewizowe według aktualnych przepisów uważane jest złoto w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztabek i monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów. Również przedmioty ze złota (zazwyczaj nie wytwarzane z tego kruszcu) są uznawane za złoto dewizowe – a więc obowiązują je te same zasady.


Sprzedaż złota inwestycyjnego na terenie Unii Europejskiej jest zwolniona z podatku VAT. Trzeba jednak pamiętać o tym, że kruszec powinien spełniać następujące warunki:

  • złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie min. 995 i złoto reprezentowane przez papiery wartościowe,

  • złote monety:

    • o próbie min. 900,

    • wybite po 1800 roku,

    • są lub były obowiązującym środkiem płatniczym,

    • sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Osoba, która wbrew obowiązkowi nie zgłasza (nie przedstawia na żądanie) właściwym organom, przywozu do kraju lub wywozu za granicę środków pieniężnych, złota i platyny dewizowej lub w zgłoszeniu tym podaje nieprawdę – podlega karze grzywny na mocy art. 106f lub 106h ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.186, z późn. zm.).


O nas


Mennica.Online to nowoczesny dealer złota i innych metali szlachetnych w postaci sztabek oraz monet inwestycyjnych. Oferujemy produkty najwyższej jakości, konkurencyjne ceny i profesjonalnąobsługę Klienta. Mennica.Online oferuje sprzedaż i dostawę metali szlachetnych na terenie całej Polski oraz przechowywanie sztabek i monet inwestycyjnych w skarbcach Safebox24 (więcej informacji na stronie www.safebox24.pl).

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Original.png
bottom of page